Kohti Vasemmiston Eurooppaa

europeanleftVasemmistolinkki järjesti lokakuun alussa keskustelutilaisuuden Vasemmiston Eurooppa-työryhmän esittämästä Eurooppa-poliittisesta asiakirjasta. Tämän asiakirjan pohjalta on tarkoitus laatia Vasemmiston eurovaaliohjelma.

Asiakirjaluonnosta on yleisesti pidetty varsin hyvänä, kerrankin Vasemmistolla on painavaa sanottavaa euroopanlaajuisiin asioihin. Asiakirjassa pohditaan seikkaperäisesti eurokriisiä ja Euroopan talousjärjestelmää, ehdotetaan kansanäänestystä EMUsta ja esitetään uudistuksia Euroopan tason sosiaali-, työvoima-, liikkuvuus- sekä ympäristöpolitiikkaan sekä demokratiaa kasvattavia reformeja.

Asiakirjan esitelleen Eurooppa-työryhmän vetäjä Laura Tuomisen mukaan paperi on toki kompromissi, jolla haetaan sellaista linjaa, joka sopisi suurelle osalle Vasemmiston kannattajia. Hän kertoi paperin saaneen jo kritiikkiä kummastakin suunnasta: toisten mielestä siinä ei nähdä EUssa mitään hyvää, toiset taas ovat sanoneet, että “tässähän on antauduttu markkinaliberalismille”. Muutamat keskeiset kysymykset, kuten kehittääkö EUta kansallisten mallien pohjalta vai eri politiikoita harmonisoiden, jäävät asiakirjassa pohdinnan asteelle avoimiksi kysymyksiksi.

Tuomisen mukaan nationalistinen EU-kritiikki vetoaa tässä ajassa, mutta sillekään linjalle ei ohjelmassa ole haluttu lähteä. Ohjelmassa esitetään tiukkaa kritiikkiä nykyistä EUta kohtaan ja esitetään selkeä muutosohjelma, mikä toivottavasti tulee kanavoimaan eurokriittistä liikehdintää myös Vasemmiston taakse.

Ohjelman käsittelyn tueksi Vasemmistoliitto teki kyselyn jäsentensä näkemyksistä EU-politiikasta. Siihen vastasi 600 jäsentä, ja tulokset on määrä julkistaa syksyllä.

Jouko Kajanojan mukaan Vasemmiston kannattaisi nähdä EU-vaikuttaminen dynaamisena tekijänä, jolla vaikutetaan myös Suomen hyvinvointiin. EU on saatava progressiiviseksi, jotta myös Suomessa pärjätään. Kajanojan mukaan monet Suomen johtavat sosiaalipolitiikan tutkijat ovat aikaisemmin kannattaneet kansallisia ratkaisuja sosiaalipolitiikassa, mutta heistä monet ovat nyt kääntymässä siihen, että sosiaalipolitiikan keskeisiä kysymyksiä pitäisi ratkoa myös Euroopan tasolla.

Vasemmistolinkin eurovaaliehdokas Heikki Patomäen mukaan poliittiset asetelmat ovat kääntyneet viime vuosikymmeninä ympäri: uusliberaaleista on tullut kovia nationalisteja, ja he vetoavat kansalliseen etuun vastustaessaan kapitalismin ylikansallista sääntelyä. Patomäen mielestä nyt pitää viedä vasemmistolaiset tavoitteet kansalliselta tasolta korkeammalle tasolle. Edes Euroopan taso ei välttämättä riitä: monet ristiriidat ovat maailman ja maailmantalouden tasolla. Olisi pystyttävä virittämään toivoa luova visio tulevaisuuden Euroopasta ja maailmasta, pitää kertoa miten asiat voisivat olla.

Patomäen mukaan tässä ajassa ainoa muutosvoima on Vasemmisto. Niinkin erilaiset poliittiset toimijat kuin Jyrki Katainen, Timo Soini ja Esko Seppänen ovat kaikki omista lähtökohdistaan EUsta kuitenkin samaa mieltä: siinä ei tarvitse muuttaa mitään. Vasemmisto taas vaatii uudenlaista Eurooppaa.

Ajankohtaisista EU-asioista esiin nousi EUn ja Yhdysvaltojen väliset vapaakauppaneuvottelut. Patomäen mielestä neuvotteluista olisi luovuttava, sillä vapaakauppasopimus näyttää olevan 90-luvulla torjutun MAI-sopimuksen toisinto. Vapaakauppasopimus vain lisäisi yhtiöiden valtaa.

Luonnos Vasemmiston Eurooppa-poliittiseksi asiakirjaksi löytyy täältä: https://dl.dropboxusercontent.com/u/4740043/Eurooppapolitiikka/Esitys%20eurooppapolittiseksi%20asiakirjaksi.pdf