Kansalaismuskeli esiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi

ilmastokeskustelu

Uusi hallitusohjelma on strategisen ohjelman maineessa. Ilmastonmuutoksen huomioimiseksi siitä kuitenkin puuttuu kokonaisvaltainen poliittisen ohjaus, joka näkyy ympäristön kannalta kestämättöminä, ristiriitaisina kirjauksina. Vasemmistoliiton ympäristötyöryhmän järjestämässä keskustelutilaisuudessa punavihreän opposition kansanedustujat hahmottelivat keinoja vaikuttaa ympäristöpolitiikkaan – kansalaisyhteiskunnan roolia unohtamatta.

Maapallon lämpötila uhkaa nousta jopa kuusi astetta katastrofaalisin seurauksin vuosisadan loppuun mennessä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii kaikkien yhtäaikaista toimintaa ja vaikuttavuusketjun purkamista, alusti paneelin asiantuntija Janne Peljo (Sitra).  ”Meidän tehtävä on käyttää kansalaisvoimaa (citizen muscle) ja vetää muita tahoja oikeaan suuntaan.” 

Alustusta seuranneessa keskustelussa kuultiin kansanedustajien näkemyksiä mm. koskien opposition vaikutusmahdollisuuksista ympäristöpolitiikkaan.

Li Anderssonin (vas.) mukaan hallitusohjelma tarjoaa verolinjauksistaan huolimatta hyviä vaikuttamismahdollisuuksia. Opposition tulee toimia hallituspuolueiden toimijoiden kanssa esimerkiksi poikkipuolueellisessa energiaremontti-ryhmässä. Toiseksi, ympäristön kannalta merkittävää politiikkaa tehdään myös paikallistasolla. Andersson pitää toivottavana, että puolueet toimisivat kuntatasolla yhteistyössä, sillä useissa kunnissa tämä riittäisi yhteiseen enemmistöön.  Kolmanneksi, oppositiopuolueet voivat toimia kanavana kansalaisyhteiskunnan kentältä.

Sanna Marin (SDP) selitti, että oppositio voi olla tiedon esiin nostaja, hallituksen haastaja ja julkisen keskustelun herättäjä, vaikka täysistunnossa ja valiokuntatyöskentelyssä aloitteet uhkaavat kaatua voimakkaan enemmistön takia.

Touko Aalto (vihr.) puolusti valiokuntatyöskentelyn tärkeyttä henkilökohtaisessa vaikuttamistyössä. Lisäksi opposition jatkaa varjobudjettien esittämistä, paikaten sillä sitä mitä hallitus ei tarjoa. Aalto rohkaisi yleisöä nostamaan asioita julkisuuteen ja pakottamaan politiikkoja ottamaan asioihin kantaa.

ilmastokeskustelu osallistujat

Edustajat olivat yksimielisiä siitä, että ilmastopoliittisen tiekartan luomiseksi on laadittava selkeät poliittiset päämäärät ja konkreettiset toimenpiteet. Anderssonin mukaan esimerkiksi tuulivoimatariffin leikkaaminen oli epäjohdonmukaista sen kanssa, että sijoittajilla olisi vakaa toimintaympäristö.

Andersson kuitenkin huomautti, ettei mikään markkinamekanismi itsessään ratkaise ilmastonmuutosta.

Vasemmistoliiton ympäristötyöryhmä järjesti tiistaina 16.6. Helsingissä (Kirjasto10) keskustelutilaisuuden teemalla Punavihreä näkökulma – ilmastonmuutos torjuttava nyt!

Anni Mustonen