Eduskuntavaaleista ilmastovaalit

Kuva: UNDP

Kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan Suomen linja ilmasto- ja energiapolitiikassa. Tänä keväänä on oikea aika käydä runsasta julkista keskustelua puolueiden tavoitteista ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelmassa energiakysymyksiin on otettu selkeä kanta: Suomen on oltava hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Energiankulutuksen taso voidaan laskea noin 60 prosenttiin nykyisestä jo vuoteen 2030 mennessä. Silloin lähes kaikki energia voidaan tuottaa uusiutuvista energialähteistä. Tähän tarvitaan ponnistuksia kotitalouksilta, kunnilta ja teollisuudelta.

Vasemmistoliitto tuntee myös energiakysymysten globaalin vastuun. Kansainvälinen ilmastosopimus on solmittava riittävän kunnianhimoisena loppuvuodesta Pariisissa. Suomen on aktivoiduttava estämään kaasun ja öljyn poraaminen Arktisella merialueella.

Vasemmistoliiton energiapoliittinen tavoite on voimakkaasti punavihreä, sillä ympäristöongelmien ratkaisemisen lisäksi uusiutuvan energian lisääminen luo uusia työpaikkoja.

Vasemmistoliitto sanoo KYLLÄ uusiutuvalle energialle, kotitalouksien ja muiden yhteisöjen energian mikrotuotannolle, toimivalle ilmastolaille ja kansainväliselle ilmastosopimukselle. Vasemmistoliitto sanoo EI kivihiilen ja turpeen energiakäytölle sekä ydinvoimalle.

Materiaalit kiertoon, tavarat kestäviksi

Energia- ja ilmastokysymysten lisäksi Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelmassa esitellään myös muita ympäristötavoitteita. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi materiaalivirtoihin.

Materiaaleja on parempi kierrättää kuin kaivaa maasta. Vasemmistoliitto haluaa säätää veron kaivosten maa-ainekselle ja lannoitteille. Ympäristöveroilla sekä ympäristölle haitallisien tukien purkamisella helpotetaan myös valtiontaloutta.

Uutena avauksena Vasemmistoliitto ehdottaa EU:n sisämarkkinoille lakisääteisiä takuuaikoja kodinkoneille ja elektroniikkalaitteille. Näin päästäisiin eroon tuotteiden ennenaikaisesta vanhentamisesta.

Eläimille eläinten elämä

Vasemmistoliitto haluaa luopua karjatalouden tehotuotannosta ja turkistarhauksesta. Maatalous- ja elinkeinotuilla on ohjattava eettiseen ja ekologisesti kestävään eläintenpitoon. Eläinkokeista on luovuttava mahdollisimman laajasti.

Kouluissa ja muissa joukkoruokailuissa voidaan edistää kasvis- ja lähiruokapainotteista ruokavaliota. Joukkoruokailuita suunniteltaessa on huomioitava myös kaudenmukaiset raaka-aineet. Vasemmistoliitto haluaa, että kotimaista ekologisesti kestävää kalaa on saatavilla.

Luonnon monimuotoisuus ennen kaikkea

Vasemmistoliitto ei ole unohtanut myöskään perinteistä luonnonsuojelua, vaan luonnon monimuotoisuus on oltava kaiken toiminnan perustana. Vasemmistoliitto haluaa jatkaa kansallispuisto-ohjelmaa ja parantaa vanhojen metsien ja soiden suojelua etenkin Etelä-Suomessa. Myös Itämeren ja erityisesti Saaristomeren suojelemiseksi on päästösäädöksiä ja valvontaa tarkistettava uusimman tutkimuksen mukaiseksi.

Maataloustuet Vasemmistoliitto muuttaisi tukemaan aidosti päästöjen vähentämistä. Lajien suojelun on pohjauduttava tutkittuun tietoon esimerkiksi susien ja muiden petojen osalta. Myös saimaannorppa tarvitsee edelleen parempia suojelutoimia. Vasemmistoliitto myös haluaa, että ympäristöhallinnon henkilöstöresursseja parannetaan ja ympäristövalvonnassa tehostetaan pakkokeinojen käyttöä.

Lue koko Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelma